A400M
  • EED (Acil Çıkış Kapısı) ve EEDS (Acil Çıkış Kapısı Çevresi) Yapısal Analiz ve Tasarımı

  • Kanadın Gövdeye Bağlandığı Kirişlerin Analizleri

  • APU Kompartıman Yapılarının Analizleri ve Takım Liderliği

  • ES Test Uçağındaki S/G Yerlerinin Belirlenmesi